Kaman HOK1/HUK-1 Huskie 1/48

Buy Kaman HOK1/HUK-1 Huskie 1/48

Kaman HOK1/HUK-1 Huskie 1/48

AMP 48-013
Залишилась 1 штука
1 212 грн.

Kaman HOK1/HUK-1 Huskie 1/48

AMP

Масштаб 1:48
Виробники AMP
Вага 0.21 kg